+21 44  05  1819       +98919 100 75  29      +98919 540 50  44
دوره مربیگری و مدرسی آرایشگری دانشگاه تهران در تهران ,دوره مربیگری و مدرسی آرایشگری دانشگاه تهران,دوره مربیگری و مدرسی آرایشگری, دوره آموزش مجازی فی ریمووال, آموزش مجازی فی ریمووال ,مدرک آموزشی مجازی فی ریمووال , مدرک مجازی فی ریمووال دوره آموزش میکروپیگمنتیشن ابرو , آموزش میکروپیگمنتیشن ابرو,  مدرک آموزشی میکروپیگمنتیشن ابرو , مدرک میکروپیگمنتیشن ابرو دوره آموزش کراتینه مو،احیاءکننده ها و ریباندینگ, آموزش کراتینه مو،احیاءکننده ها و ریباندینگ, مدرک آموزشی کراتینه مو،احیاءکننده ها و ریباندینگ, مدرک کراتینه مو،احیاءکننده ها و ریباندینگ دوره آموزش بافت مو آفریقایی فرانسوی, آموزش بافت مو آفریقایی فرانسوی, مدرک آموزشی بافت مو آفریقایی فرانسوی, مدرک بافت مو آفریقایی فرانسوی دوره آموزش پلاسما تراپی, آموزش پلاسما تراپی ,دوره پلاسما تراپی, مدرک دوره آموزشی پلاسما تراپی, مدرک پلاسما تراپی دوره آموزش مزوتراپی, دوره مزوتراپی ,آموزش مزوتراپی,مدرک آموزشی مزوتراپی, مدرک مزوتراپی و,مدرک دوره مزوتراپی دوره آموزش مجازی آرایش دائم, آموزش مجازی جدیدترین متدهای آرایش دائم ,دوره آرایش دائم,مدرک آموزش مجازیی آرایش دائم, مدرک آرایش دائم


 • Artist


  10309
 • Royal Artist


  5
 • Master Assiatans


  70
 • Master


  35
 • Grand Master


  15

هنرجویان ما