+21 44  05  1819       +98919 100 75  29      +98919 540 50  44
آموزش لیفت و لمینت مژه و ابرو،آموزش اکستنشن مژه آموزش صفر تا صد آرایش دائم چهره سازان دوره آموزش دوره آموزش مستر کلاس کارشناسی پوست, آموزش دوره آموزش مستر کلاس کارشناسی پوست, مدرک آموزشی دوره آموزش مستر کلاس کارشناسی پوست, مدرک دوره آموزش مستر کلاس کارشناسی پوست دوره آموزش مستر هیالورون پن, آموزش هیالورون پن, مدرک آموزشی مستر هیالورون پن, مدرک مستر هیالورون پن دوره آموزش پاکسازی پوست,آموزش پاکسازی پوست,دوره مجازی پاکسازی پوست,مدرک دوره آموزش پاکسازی پوست,مدرک فنی حرفه ای آموزش پاکسازی پوست ,فیلم آموزشی پاکسازی پوست  دوره آموزش مجازی کوتاهی مو سر, آموزش کوتاهی مو سر, دوره کوتاهی مو سر , مدرک آموزشی کوتاهی مو سر, مدرک دوره کوتاهی مو سر دوره آموزش فیلینگز,آموزش فیلینگز,دوره مجازی فیلینگز,مدرک دوره آموزش فیلینگز,مدرک فنی حرفه ای آموزش فیلینگز ,فیلم آموزشی فیلینگز دوره آموزش دوره آموزش فیبروز, آموزش دوره آموزش فیبروز, مدرک آموزشی دوره آموزش فیبروز, مدرک دوره آموزش فیبروز


 • Artist


  10311
 • Royal Artist


  5
 • Master Assiatans


  70
 • Master


  35
 • Grand Master


  15

هنرجویان ما