+21 44  05  1819       +98919 100 75  29      +98919 540 50  44

دستگاه این کین پن دو موتوره

به اشتراک گزاری

دستگاه این کین پن دو موتوره 

تجهیزات جانبی :

  • کابل اتصال
  • یک موتور اضافه با استروک 3 میلی متری
  • روکش پارچه ای