+21 44  05  1819       +98919 100 75  29      +98919 540 50  44

دوره آموزش مجازی شینیون مواسدی

کد دوره:    202101226

مجموعه:

نام استاد:

آکادمی چهره سازان  (مرکز تخصص چهره سازان)

تاریخ شروع : 1 بهمن 1399


تاریخ اتمام :30 اسفند 1400

توضیح کوتاه:

  

یکی از پرکاربرد ترین خدمات ارائه شده در سالن های زیبایی شنیون مو می باشد. باتوجه به اینکه شینیون مو کار زمان بری می باشد و نیاز به مهارت و تخصص دارد، خانم ها ترجیح می دهند نزد شینیون کار حرفه ای بروند و هزینه بابت شینیون مو پرداخت کنند.

به اشتراک گزاری

یکی از پرکاربرد ترین خدمات ارائه شده در سالن های زیبایی شنیون مو می باشد. باتوجه به اینکه شینیون مو کار زمان بری می باشد و نیاز به مهارت و تخصص دارد، خانم ها ترجیح می دهند نزد شینیون کار حرفه ای بروند و هزینه بابت شینیون مو پرداخت کنند.

شینیون یا آپ دو راهکاری است که موها جمع و به مدل های متنوعی طراحی می شود.مشخصه ی یک شینیون شکیل، یک براشینگ صحیح می باشد که سبب آسان تر شدن کار شینیون می شود.