+21 44  05  1819       +98919 100 75  29      +98919 540 50  44

دوره آموزش برندینگ سالن آرایش و زیبایی

کد دوره:    202101051001

نام استاد:

سید جواد شوشتری  (برندینگ سالن آرایشگاهی و سالنداران)

تاریخ شروع : 1 بهمن ماه 1399


تاریخ اتمام :30 بهمن ماه 1399

توضیح کوتاه:

  

به اشتراک گزاری