+21 44  05  1819       +98919 100 75  29      +98919 540 50  44
دوره آموزش پاکسازی پوست,آموزش پاکسازی پوست,دوره مجازی پاکسازی پوست,مدرک دوره آموزش پاکسازی پوست,مدرک فنی حرفه ای آموزش پاکسازی پوست ,فیلم آموزشی پاکسازی پوست  دوره آموزش مزوتراپی, دوره مزوتراپی ,آموزش مزوتراپی,مدرک آموزشی مزوتراپی, مدرک مزوتراپی و,مدرک دوره مزوتراپی  دوره آموزش مجازی شناخت پوست, آموزش مجازی شناخت پوست ,  دوره مجازی شناخت پوست , مدرک آموزشی شناخت پوست, مدرک شناخت پوست

 پس از گذراندن دوره آموزش پاکسازی پوست، هنرجو با انواع پاکسازی پوست، انواع پوست، ماساژ صورت، بخور صورت، ماسک صورت و … آشنا می شود و مهارت و تخصص پاکسازی را متناسب با متد جدید فرا می گیرد. سپس با اخذ مدرک معتبر فنی حرفه ای می تواند وارد بازار کار شود.